Шурои олимон

   Шўрои олимон, яке аз сохторҳои асосии  факултет ба ҳисоб меравад. Фаъолияти Шуро дар асоси Низомномаи «Шўрои олимони факултети муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 26 майи соли 2006 таҳти № 18/2 тасдиқ шудааст, ба танзим дароварда мешавад. Низомномаи мазкур дар асоси Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбї ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Низомномаи намунавї оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

   Шўрои олимон бо мақсади баррасии масъалаҳои асосии фаъолияти таълимию тарбиявї, илмию методї ва дигар масъалаҳои муҳими пешбурди кори факултет таҳти роҳбарии декани факултет  ва бо бо фармони ректори Донишгоҳ  таъсис дода шудааст. Шўрои   олимон дар ҳайати декани факултет, муовинони ў, мудирони кафедраҳо, намояндагони иттифоқи касаба, Шурои илмї-методї, Шўрои занон, ва Шўрои олимони ҷавон  таъсис дода шудааст.

   Вазифаҳои асосии Шўрои олимони факултет аз инҳо иборат мебошад:


 • муттаҳид намудани имкониятҳои  нерўи  илмию ақлонии ҳайати устодону      омўзгорон ва кормандон дар ҳаллу фасли вазифаҳои марбут ба фаъолияти факултет;
 • дар амал татбиқ намудани Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбї ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимй», «Низомномаи намунавї оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», низомномаи мазкур ва дигар асноди меъёриву ҳуқуқии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 • татбиқи амалии фармону дастур ва қарорҳои Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои соҳавї ва мақомоти болої ҷиҳати таъмини тайёр намудани мутахассисони баландихтисос аз рўи ихтисосҳои факултет;
 • мусоидат намудан ба тайёр кардани кадрҳои илмию омўзгорї, амалигардонй ва рушди минбаъдаи тадқиқоти илмї, инкишофи корҳои таълимию методї ва тарбиявї дар байни донишҷўён;
 • назорат аз болои иҷрои қарорҳои қабулшуда.

Шўрои олимони факултет масъалаҳои зеринро баррасї менамояд:


 • лоиҳаи нақша, барномаҳои таълимї ва корҳои илмию тадқиқотї;
 • ҳисоботи фаъолияти таълимию методї ва илмию тадқиқотии кафедраҳо;
 • парвандаҳои пешниҳоднамудаи омўзгоронро барои дарёфти унвони  профессор ва дотсент мутобиқи тартиби муқарраргардида;
 • нақшаи корҳои илмию тадқиқотї, таълимию тарбиявї ва такмили ихтисоси ҳайати профессорону омўзгорон;
 • ҳисоботи декани факултет оид ба корҳои таълимию методї, илмї ва тарбиявї;
 • пешниҳоди номзадҳо барои дохил шудан ба аспирантура ва ординатураҳои клиникї аз ҷумлаи хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти олии додашуда, инчунин номзадҳо барои маъмурият ва аспирантураи яксола;
 • ҳолату чорабиниҳо барои беҳбудии минбаъдаи корҳои илмию тадқиқотии кормандон ва донишҷўёни факултет;
 • ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти таълимї, тарбиявї, илмию методї ва таҷрибаомўзии таълимї ва истеҳсолии донишҷўён;
 • мутобиқи тартиби муқарраргардида гузаронидани озмунҳо барои ишғол намудани вазифаҳои озоди ҳайати омўзгорон-дотсентон, муаллимони калон
  ва ассистентон;
 • тасдиқи нақшаҳои инфиродии аспирантҳо ва ординаторҳои клиникї ва ҳамасола баррасї намудани мавод доир ба аттестатсияи онҳо;
 • дигар масъалаҳои марбут ба пешбурди фаъолияти факултет.