Тайёрї барои дохилшавї

Ададбиётҳо барои дохилшавї

   Имтиҳонҳои дохилшавї ба факултети тиббии-фарматсевти дар доираи барномаи мактабҳои таҳсилоти умумї қабул карда мешаванд. Барои  бомуввафақият супоридани иммтиҳонҳои дохилшавї довталабонро зарур аст, ки  адабиётҳои зеринро хуб омўзанд:


  1. Набиева Р. Таърихи халқи тоҷик барои синфҳои  9-11.
  2. Забони немисї. Зери таҳрири Болтабаева У.Т.,  Белякова Г.А., Сайфуллоев Х.Г.
  3. П. Ҷамшедов. Забони англисї. Китоби дарсї барои мактаббачагони синфҳои 5-11. Душанбе. 2007.