Созмони ҷавонон

  Созмони ҷавонони факултети тиббию фарматсевтиї як чузъи Созмони ҷавонони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба шумор рафта, фаъолияти  худро  мувофиқи нақшаи корї бо Созмони ҷавонони ДМТ мувофиқа намуда, аз ҷониби декани факултет тасдиқ шуда, дар ҳамкорї бо шуъбаҳои дахлдор ба роҳ мондааст.


Мақсад, самтҳои асосї ва вазифаҳои созмон

 1. Иштирок дар амалї гардидани сиёсати ягонаи давлатї оид ба тадбиқи Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон».
 2. Амалї гардонидани иқтидори эҷодии донишҷўён ва олимони ҷавон.
 3. Рушди ҳамкорї, мустаҳкам гардонидани дўстї, ягонагии ҷавонон, донишҷўён ва олимони ҷавон.
 4. Њифзи ҳуқуқи донишҷўён новобаста аз нажод, миллат, дин, вазъи иҷтимої барои тайёрии касбї ва маълумот.
 5. Тарбияи донишҷўён дар рўҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллї, хат, забон ва урфу одати миллатҳое, ки дар ҷумҳурї зиндагонї мекунанд.
 6. Мусоидат ва  саҳмгузорї дар самти рушди фарҳангу маданият ва корҳои эҷодии донишҷўён.
 7. Дастгирї ва дар ҳаёт татбиқ намудани барномаҳои судманд, ки баҳри тараққї ва рушди ҷомеаи шаҳрвандии донишҷўён нигаронида шудаанд.
 8. Барқарор сохтани робитаву алоқа ва ҳамкориҳои муфид бо ташкилотҳои марбут ба ҷавонон.
 9. Ба танзим даровардани фаъолияти Шўрои олимони ҷавони Донишгоҳ, ки ба созмон ҳисоботдиҳанда мебошад.
 10. Гузаронидани фестивалҳо, конфронсҳо, вохўриҳо, семинарҳо, машваратҳои илмї ва чорабиниҳои дигар барои донишҷўён ва олимони ҷавон.

Њайати Созмони ҷавонон аз шахсони зерин иборат мебошад:

 1. Њомидов Д.К. – раис;
 2. Сайфиддинов Б.Д..- аъзо;
 3. Фаридуни К. – аъзо;
 4. Ёдгоров К.М. – аъзо.