Кафедра Лабораторной диагностики

 Заведующий кафедрой — к.м.н., доцент, Ходжаев Файзуддин Махмудович
Адрес:г. Душанбе, пр-т. Рудаки 17,корпус 3, 4 этаж, каб. 400.
Телефон:221-61-22
E-mail: 

История

   Кафедра лабараторной диагностики ( начиная с сентября 2013 до настоящее время кафедру возглавляет «Отличник здравоохранения Республики Таджикистан» и\о, зав. кафедрой к.м.н., доцент Хочаев Ф.М.

   В настоящее время на кафедре работают опытные специалисты: к.м.н. доцент. Хоҷаев Ф.М., ассистенты к.м.н. Каримов Т.Н., к.м.н Урунов Х.Х, к.м.н Умарова М.Ф, к.м.н Саидов Ф.А ассистентон Каюмова Д.А, Холмуродова З.А., Ятимова М.А., Мухторов Х.Х., Сафаров Дж, Хошимова Ш.С, Бекматова Н.С., Ерошкина Т.М., фаъолият бурда истодаанд.

   Кафедра имрўзҳо яке аз кафедраҳои пешрафтаи донишгоҳ ба шумор рафта, аз фанҳои анотомияи одам, анатомияи топографї, педиатрия, анотомияи патологї, пропидевтикаи беморихои дарунї, ҷаррохия дар факултетҳои донишгоҳ дарсҳои лексионї ва машғулиятҳои амалї мебаранд. Устодони кафедра дар кори семинарҳо ва конфронсҳои илмию назариявї ва илмию амалии ҷумҳуриявї ва донишгоҳї бо маърўзаҳои илмї баромад намуда, фаъолона ширкат меварзанд. Бо заҳмати устодони кафедра 6 барномаҳои таълимї, силлабусҳо, 5 дастури таълимии методї бо ду забон (давлатї ва русї) тайёр карда шудааст. Инчунин кафедра ба тарбия намудани кадрҳои баландихтисос ва омода намудани олимони ҷавон аҳамияти хоса медиҳад.

   Инчунин, дар кафедраи ташхиси тибби “Пайравони Сино” фаъолият мекунад, ки дар бедор кардани майлу рағбати донишҷўён барои корҳои илмиву тадқиқотї ва эъҷодї заминаҳои назаррас фароҳам месозад.


Кадровый состав

Хочаев Файзиддин Махмудович
Соибова Сураё Давлатовна
Саломова Мохира Бобочоновна
Ятимова Мехриниссо Махмадназаровна
Каюмова Дилшода Абдурасуловна
Холмуродова Зебогул Абдухайровна
Каримов Тохир Наимчонович